Ofertowanie B2B

Moduł ofertowania pozwala na sprawne zarządzanie procesem przygotowywania ofert handlowych dla partnerów biznesowych.

Idea tego rozwiązania polega na stałym monitorowaniu przebiegu przygotowywania oferty tak, by nie pozostała ona bez odzewu i bez komentarza. Zarówno oferty zaakceptowane przez partnerów handlowych (klientów), jak i te odrzucone lub zawieszone są odpowiednio skomentowane i dostają w systemie właściwy status.

 

Korzyści płynące z wdrożenia modułu Ofertowanie B2B

 • pełna kontrola osoby zarządzającej (kierownika działu, właściciela firmy) nad przebiegiem przygotowywania ofert i negocjacji
   
 • możliwość prowadzenia statystyki skuteczności handlowców firmy
   
 • niezmienny standard przygotowywania oferty zarówno w zakresie zawartości merytorycznej dokumentu, jak i jego wyglądu
   
 • komplet dokumentów i informacji związanych z przygotowywaniem ofert przechowywany w jednym miejscu w systemie
   
 • stały i nieograniczony dostęp do modułu (dostęp on line)
   
 • szybsze, skuteczniejsze i tańsze prowadzenie działu handlowego firmy


Użytkownicy modułu ofertowania:

ofertowanie elektroniczne WMC użytkownicy modułu
Opracowanie oferty

 

Informacja o cenach na dokumencie oferty:

 • możliwość wyświetlania tylko finalnych cen za produkt
   
 • możliwość wyświetlania cen przed i po rabacie
   
 • z podaniem poziomu rabatu

W trakcie przygotowywania dokumentu oferty możliwość skorzystania z wzorów najczęściej używanych zwrotów:

 • zwroty powitalne i pożegnalne
   

 • informacja o gwarancji
   

 • informacja o dostawie
   

 • itp.

Każdy użytkownik samodzielnie tworzy swoje własne wzory lub korzysta z wzorów globalnych. 

 

Możliwość dołączenia do oferty dokumentów:

 • certyfikatów jakości
   

 • folderów, ulotek
   

 • specyfikacji
   

 • itp.

Wysyłka oferty na jeden lub kilka adresów e-mail:

 • w postaci wiadomości mailowej (HTML)
   

 • w postaci wiadomości mailowej (HTML) wraz z wygenerowanym PDF oferty
   

 • pobranie oferty w postaci PDF

A​​​​utomatyczna numeracja oferty według przyjętego schematu.

 

Statusy ofert

 • Oferta wysłana - status NEGOCJACJE 
   
 • Oferta przyjęta przez partnera handlowego - status AKCEPTACJA
   
 • Oferta ZAWIESZONA z opcjonalnym komentarzem zawierającym powód zawieszenia
   
 • Oferta ODRZUCONA  z opcjonalnym komentarzem zawierającym powód odrzucenia 


System powiadomień

Przedstawiciel handlowy otrzymuje automatyczne informacje mailowe o konieczności ponownego podjęcia kontaktu w przypadku oferty zawieszonej i inne, określone w systemie. 

 

Statystyki

Filtry w module ofertowania pozwalają na sprawdzenie, ile ofert zostało wysłanych, zaakceptowanych czy odrzuconych zarówno w ujęciu globalnym, jak i w kontekście wybranego przedstawiciela handlowego.