MODUŁ OFERTOWANIA POZWALA NA SPRAWNE ZARZĄDZANIE PROCESEM PRZYGOTOWYWANIA OFERT HANDLOWYCH DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH.

Idea tego rozwiązania polega na stałym monitorowaniu przebiegu przygotowywania oferty tak, by nie pozostała ona bez odzewu i bez komentarza. Zarówno oferty zaakceptowane przez partnerów handlowych (klientów), jak i te odrzucone lub zawieszone są odpowiednio skomentowane i dostają w systemie właściwy status.
 

Korzyści płynące z wdrożenia modułu Ofertowanie B2B

 • Pełna kontrola osoby zarządzającej (kierownika działu, właściciela firmy) nad przebiegiem przygotowywania ofert i negocjacji
 • Możliwość prowadzenia statystyki skuteczności handlowców firmy
 • Niezmienny standard przygotowywania oferty zarówno w zakresie zawartości merytorycznej dokumentu, jak i jego wyglądu
 • Komplet dokumentów i informacji związanych z przygotowywaniem ofert przechowywany  w jednym miejscu w systemie
 • Stały i nieograniczony dostęp do modułu (dostęp on line)
 • Szybsze, skuteczniejsze i tańsze prowadzenie działu handlowego firmy
Użytkownicy modułu ofertowania
KIEROWNIK DZIAŁU OFERTOWANIA

Posiada pełne prawa dostępu m.in.:

 • podgląd ofert
 • edycja, tworznie i usuwanie ofert
 • edycja zamówień, zarządzanie kontami klientów (rabaty i warunki płatności)
PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI

Posiada ograniczone prawa dostępu m.in.:

 • edycja ofert
 • zmiana statusów ofert
 • ustalone przez kierownika prawa w zakresie przydzielania rabatów i warunków płatności
PARTNERZY BIZNESOWI
 • dostęp do produktów i cenników
 • przydzielone poziomy rabatów
 • przydzielone warunki płatności

OPRACOWANIE OFERTY

Dla kogo?
PARTNER BIZNESOWY
 • posiada kartotekę partnera handlowego w module ofertowania
 • posiada przypisany cennik produktów
 • korzysta z przydzielonych rabatów i warunków płatności
NOWY KLIENT
 • korzysta z ogólnych warunków handlowych firmy
Wybór produktów
WYBÓR PRODUKTÓW Z KATALOGU PRODUKTÓW
 • moduł ofertowania korzysta z zasobów Katalogu Produktów
DODANIE USŁUG I PRODUKTÓW SPOZA KATALOGU PRODUKTÓW