mockup_dashboard.png

Użytkownicy systemu pim

Dostęp do PIM może mieć, w rozmaitym zakresie, wielu różnych użytkowników.

Będą to zarówno pracownicy firmy, jak i przedstawiciele partnerów biznesowych, np. sieci handlowych, sklepów internetowych, hurtowni itd. Gradację dostępu zapewnia zaawansowany system zarządzania użytkownikami i prawami dostępu do elementów systemu. Przykładowo, utworzona w systemie grupa użytkowników może mieć dostęp ograniczony tylko do części oferty. Inna grupa będzie mogła korzystać tylko z wybranych plików dostępnych w PIMie.

Administrator PIM samodzielnie może tworzyć nowe grupy uprawnień i przypisywać je wybranym użytkownikom. 

Elastyczne zarządzanie prawami dostępu użytkowników, a także rejestrowanie ich działań w systemie zapewnia pełną kontrolę nad zawartością PIMu.

Bezpieczeństwo danych zapewnia system wymuszania zmiany haseł dostępowych w określonym hanromongramie, np. co 6 miesięcy.


 

SYSTEM POWIADOMIEŃ

Użytkownicy PIM otrzymują powiadomienia o interesujących ich zmianach (np. promocjach, rejestracjach nowych partnerów, zamówieniach, aktualizacjach stanów magazynowych, przypisanych zadaniach itd). Powiadomienia dostępne są w wyodrębnionej zakładce, wyświetlają się również na dashboardzie użytkownika.

 

Użytkownicy samodzielnie decydują o tym, co wyświetla się na ich dashobardzie i w jakiej kolejności (funkcjonalnosć ta dotyczy wybranych elementów PIM).