>
Rozmowa z klientem
To podstawa każdego udanego kontaktu biznesowego. Przywiązujemy do niej szczególną wagę. Chcemy poznać klienta, jego oczekiwania, upodobania i rzeczywiste potrzeby. Niekiedy dopiero w trakcie takiej rozmowy klient uświadamia sobie to, czego tak naprawdę jego firma potrzebuje.
Wyznaczenie project managera
W trakcie projektu klient kontaktuje się z wyznaczoną osobą z naszego zespołu.
Spisanie koncepcji funkcjonalnej
W oparciu o ten dokument przygotowywane są projekty graficzne, a następnie prowadzone są prace programistyczne. Specyfikacja jest wynikiem ustaleń z klientem i za każdym razem jest mu przedstawiana do akceptacji.
Projekt graficzny
Zaczynamy od projektu strony głównej. To najważniejszy szablon, który wyznaczy styl, w jakim będzie zaprojektowany cały serwis. Po akceptacji projektu strony głównej przygotowujemy szablony kluczowych podstron. To, ile ostatecznie ich powstanie zależy od skomplikowania projektu.
Wdrożenie
To etap, który najmniej angażuje klienta. Do pracy przystępują programiści. Pracują w oparciu o zaakceptowaną koncepcję funkcjonalną.
Testy
Zanim przekażemy gotowe dzieło klientowi, wszystkie mechanizmy muszą być dokładnie przetestowane. Podczas testów korzystamy z zewnętrznych narzędzi, które pomagają nam zoptymalizować serwis.
Implementacja treści
Ten etap występuje wtedy, gdy został wyszczególniony w umowie zawartej z klientem - przywiązujemy dużą wagę do estetycznego wyglądu realizacji. Dbamy o dostarczone nam materiały i staramy się je zaprezentować w jak najlepszy sposób.
Przekazanie dzieła klientowi, szkolenie
To ostatni etap wdrożenia. Zapraszamy klientów do korzystania z wideokonferencji, na których prezentujemy funkcjonalności systemu.

Uwaga! To nie koniec naszej współpracy z klientem. O propozycjach wsparcia powykonawczego przeczytacz tutaj.