lista_produktow.png

Struktura PIMu

W systemie PIM produkty są kategoryzowane według drzewa kategorii lub są prezentowane w postaci pliku płaskiego.

Samo drzewo kategorii może wyglądać różnorako, w zależności od charakteru oferty firmy, ilości i złożoności produktów. Dla przykładu system PIM może posiadać prostą strukturę, w której produkt należy tylko do jednej kategorii, ta z kolei nie posiada zagłębień.

Ta struktura może być też znacznie bardziej rozbudowana. Produkt będzie należał jednocześnie do wielu kategorii, a kategorie te będą posiadać podkategorie, które również mogą zawierać kolejne zagłębienia.

W innym wdrożeniu produkty w ogóle nie będą kategoryzowane, ale dzięki przypisanym cechom można będzie je przeglądać zawężając i doprecyzowując interesujące nas parametry.

Produkty w PIMie prezentowane są w usystematyzowany, spójny sposób. Każdy produkt posiada unikalne ID, nazwę i opis marketingowy, a także dane logistyczne. Dodatkowo, produkt może posiadać atrybuty czy parametry techniczne.

 

 

Moduł plików, powiązania między produktami


Z produktem w systemie PIM powiązane są dodatkowe pliki: multimedia, dokumenty, programy. Pliki te przechowywane są w systemie w osobnym miejscu - Module Plików - dzięki czemu można je przypisywać jednocześnie do wielu produktów, grup produktowych, a nawet całych kategorii.

Produkty mogą tworzyć między sobą powiązania (produkty podobne, uzupełniające, akcesoria, części zamienne itd.). Jest to jeden ze sposobów na zapoznanie się z pełną ofertą firmy, preferowany przez wielu użytkowników.