Spółki obecne na Giełdzie Papierów Wartościowych zobligowane są do prowadzenia jasnej polityki informacyjnej w obszarach, które mogą mieć wpływ na ceny wyemitowanych przez nie akcji.

 

 

W sekcji relacji inwestorskich muszą więc znaleźć się wszelkie treści, które mają bezpośredni związek ze statusem firmy jako spółki publicznej. Dla spółek giełdowych w panelu WMC CMS przygotowaliśmy szereg narzędzi, które ułatwiają zarządzanie tego typu informacjami. 

Pragniemy również podkreślić, że wykonane przez naszą agencję serwisy IR były wielokrotnie wyróżniane i nagradzane w konkursie Złota Strona Emitenta. Serwis www.lug.com.pl otrzymał tę nagrodę aż 7 razy!

 

 

 

 

 

Dzięki tym rozwiązaniom serwisy relacji inwestorskich naszych klientów:

 • są zgodne z modelowym serwisem IR
  rekomendowanym przez GPW
 • oferują nietuzinkowy sposób prezentacji
  materiałów
 • są atrakcyjne wizualnie
 • od strony administracyjnej są zarządzane
  w intuicyjny, łatwy do opanowania sposób


   

Moduły WMC CMS
wspierające komunikację w obszarze IR:

 • moduł raportów bieżących i okresowych
 • moduł WZA, NWZ i Corporate Governance
 • notowania akcji spółki prezentowane na interaktywnym wykresie z opcją prezentacji na tle notowań wybranego indeksu oraz z możliwością pobrania danych z wybranego przedziału czasowego 
 • moduł akcjonariatu - struktura akcjonariatu wyświetlana na dynamicznym, w pełni edytowalnym wykresie

 

 

 • kalendarium - najważniejsze wydarzenia przedstawione na osi czasu wraz z opcją pobrania kalendarium na kalendarz w desktopie lub na smartfonie
 • moduł danych finansowych - dane prezentowane w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym, z podziałem na określone wolumeny czasowe, dane aktualizowane ręcznie lub za pomocą uploadu pliku zewnętrznego 
 • interaktywna porównywarka wybranych danych finansowych - atrakcyjna prezentacja wybranych parametrów na interaktywnym wykresie, możliwość pobrania danych do wybranego formatu pliku
 • moduł automatycznej wysyłki powiadomień do subskrybentów