Product Information Management (PIM)


System PIM (Product Information Management) to, mówiąc najprościej, kompletna baza wiedzy o produktach firmy. To zbiór informacji, co do których jesteśmy pewni, że są zgodne ze stanem rzeczywistym, kompletne i zawsze aktualne.

PIM stanowi pierwsze źródło wiedzy o produkcie, które może zasilać inne systemy (np. e-commerce, katalogi produktów na www, gazetki reklamowe itp.).
 

PIM

PIM Product Information Management

OfertyOferty
Dane z PIM są wykorzystywane przy tworzeniu elektronicznych ofert dla klientów i partnerów biznesowych
KatalogiKatalogi
Eksport danych z PIM eliminuje błędy przy edycji treści katalogów produktowych
GazetkiGazetki
Dane z PIM zasilają wydawnictwa typu gazetki sieci handlowych
E-CommerceE-Commerce
Informacje z PIM mogą zasilać e-commerce
WwwWww
Wybrane dane o produktach pobierane z PIM można wyświetlać na www
timeline

Dla kogo PIM?

PIM potrzebny jest w każdym przedsiębiorstwie, które posiada katalog produktów: własnych lub dystrybuowanych. 
 

W wielu firmach nadal informacje o produktach przechowywane są w segregatorach, tabelach excela na różnych komputerach, katalogach PDF itp. Dane te w żaden sposób nie są usystematyzowane, a szybkie odnalezienie w takim chaosie konkretnej informacji nastręcza mnóstwo kłopotów, zabiera zbyt wiele czasu i nierzadko kończy się spektakularną pomyłką.  

Sprawne wdrożenie nowego pracownika, który ma zajmować się ofertą w danym przedsiębiorstwie, również jest znacznie utrudnione.

Szybkie, kompleksowe i w 100 procentach pozbawione błędów przygotowanie prezentacji o ofercie dla potencjalnego, atrakcyjnego partnera jest co najmniej trudne i finalnie bardzo kosztowne. 

 

Rozwiązaniem tych problemów jest wdrożenie systemu PIM, który sprawdza się zwłaszcza w nastepujących sytuacjach:

 • duża liczba produktów w ofercie;
   
 • więcej niż jeden kanał publikacji informacji o produktach;
   
 • złożony opis produktu;
   
 • produkty posiadają wiele wariantów;
   
 • wielu różnych użytkowników.

Struktura PIMu

W systemie PIM produkty są kategoryzowane według drzewa kategorii lub są prezentowane w postaci pliku płaskiego.

Samo drzewo kategorii może wyglądać różnorako, w zależności od charakteru oferty firmy, ilości i złożoności produktów. Dla przykładu system PIM może posiadać prostą strukturę, w której produkt należy tylko do jednej kategorii, ta z kolei nie posiada zagłębień. Ta struktura moze być znacznie bardziej rozbudowana. Produkt będzie należał jednocześnie do wielu kategorii, a kategorie te będą posiadać podkategorie, które również mogą zawierać kolejne zagłębienia.


W kolejnym systemie produkty w ogóle nie będą kategoryzowane, ale dzięki przypisanym cechom można będzie je przeglądać zawężając i doprecyzowując interesujące nas parametry.


Produkty w PIMie prezentowane są w usystematyzowany, spójny sposób. Każdy produkt posiada unikalne ID, nazwę i opis marketingowy, a takze dane logistyczne. Dodatkowo, produkt może posiadać atrybuty czy parametry techniczne. 
 

dashboard PIM agencja WMC


Moduł plików, powiązania między produktami

Z produktem w systemie PIM powiązane są dodatkowe pliki: multimedia, dokumenty, programy.  Pliki te przechowywane są w systemie w osobnym miejscu - Module Plików -  dzięki czemu można je przypisywać jednocześnie do wielu produktów, grup produktowych, a nawet całych kategorii.  


Produkty mogą tworzyć między sobą powiązania (produkty podobne, uzupełniające, akcesoria, części zamienne itd.). Jest to jeden ze sposobów na zapoznanie się z pełną ofertą firmy, preferowany przez wielu użytkowników. 

 

Użytkownicy systemu PIM

Dostęp do PIM może mieć, w rozmaitym zakresie, wielu różnych użytkowników. Będą to zarówno pracownicy firmy, jak i przedstawiciele partnerów biznesowych, np. sieci handlowych, sklepów internetowych, hurtowni itd.

Gradację dostępu zapewnia zaawansowany system zarządzania użytkownikami i prawami dostępu do elementów systemu. Przykładowo, utworzona w systemie grupa użytkowników może mieć dostęp ograniczony tylko do części oferty. Inna grupa będzie mogła korzystać tylko z wybranych plików dostępnych w PIMie. 


Eksport danych z PIM

System umożliwia eksport danych w dogodnej formie pliku, np. csv czy xml . 


Korzyści z wdrożenia PIM

 • większa kontrola nad publikowanymi treściami we wszystkich kanałach informacyjnych;
   
 • eliminacja błędów związanych z prezentacją nieaktualnych danych czy produktów, które zostały wycofane z oferty;
   
 • krótsza droga dotarcia do potrzebnych informacji;
   
 • dostęp do informacji zależny wyłącznie od uprawnień użytkownika;
   
 • nowi pracownicy szybciej poznają ofertę produktową firmy;
   
 • niższe koszty przedsiębiorstwa: dobrze zaprojektowany PIM eliminuje pomyłki i może być obsługiwany przez mniejszą liczbę pracowników, również w formie pracy zdalnej;

Case studies

Dowiedz się więcej o tym, jak wdrażamy PIMy u naszych klientów. Zapoznaj się z case study.